Louis de Broglie

este un fizician francez care a trăit între 1892 şi 1897. În 1929 a primit premiul Nobel. El a descoperit că particule de materie, precum electronul, au proprietăţi de undă.

Materia şi lumina au atât proprietăţi de particulă, cât şi de undă. Acestă caracteristică se numeşte dualitatea undă-particulă.

Niels Bohr

Niels Bohr (1885-1962) este fizicianul danez care a presupus că electronii se mişcă pe ‘orbite’ distincte, El a sugerat că aceste orbite au niveluri fixe de energie şi că atomii emit sau absorb energie în cantităţi fixe (‘cuante’) când electronii se mişcă de pe o orbită pe alta. Aceste orbite sunt numite acum orbitali – substructuri ale învelişurilor electronice.

Compuşi chimici

O cantitate importantă din materia din Univers există sub formă de compuşi, care conţin atomi de elemente diferite între care există legături chimice.

Compuşii apar în obiecte precum planetele şi asteroizii, în organisme vii şi în mediul interstelar.

În compuşii ionici, atomii fac schimb de electroni şi ionii cu sarcină care rezultă sunt uniţi de forţe electrice şi aranjaţi într-o structură rigidă, cristalină. În compuşii covalenţi, de exemplu în apă, atomii sunt uniţi într-o structură numită moleculă, prin punerea în comun a unuia sau mai multor electroni.

Atomi şi ioni

Atomii sunt formaţi din particule elementare – electroni şi quarci. Quarcii formează grupe de câte trei sub acţiunea gluonilor (particule de forţă fără masă) şi au alternativ formă ‘roşie’, ‘verde’ sau ‘albastră’, dar există întotdeauna câte unul de fiecare culoare. Grupurile de quarci formează particule numite neutroni (fără sarcină) şi protoni (cu sarcină pozitivă). Acestea sunt grupate într-o regiune compactă din centrul atomului – nucleul. Cea mai mare parte a restului atomului este spaţiu gol, unde se rotesc electronii. Acesştia au o sarcină negativă şi o masă de peste 1 000 de ori mai mică decât cea a unui proton sau neutron.

Atomii conţin un număr egal de protoni şi de electroni . Deci, sunt neutrii din punct de vedere electric. Dacă pierd sau câştigă electroni, ei devin particule cu sarcină electrică, numite ioni.